tarieven
  • Een  uur of gedeelte daarvan kost € 60,=

  • Duurt een sessie  meer dan 1 uur (tot max. 2 uur), dan kost dat € 90,=

  • De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden per sessie een deel: het is verstandig dit even na te kijken in je zorgpolis.

  • Betaling contant  per sessie.