U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Privacy en de AVG

Per 25 mei 2018 is de AVG - de Algemene Verordening Gegevensbescherming volgens Europese standaard formeel van kracht geworden. Deze Verordening is bedoeld om uw privacy beter te beschermen. Om u en mij te vrijwaren van misverstanden hierover, moeten wij beiden onderstaande privacy-verklaring ondertekenen. 

 

Privacy-Verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, eventueel heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Ik heb, als uw behandelend therapeut, als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Ook dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling

 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Hypnotherapie’ of
  'NLP-coaching’, en ‘Prestatiecode ov. psychosoc. therapie 24504’

 • de kosten van het consult

 

Naam en handtekening cliënt:                                Naam en handtekening therapeut:

                                                                                  Rob de Krieger, Hypnotherapeut